Bosim o'tkazgichlari

Model: Ortiqcha bosim o'zgartirgich MANOBAR PD
Diametri:
Narx: 0 so'mdan