Korroziyaga chidamli bosim ko'rsatkichlari

Model: VP3-Um-Ks (-1...0)vakuummetr
Diametri:
Narx: 550000 so'mdan
Model: MVP3-Um-Ks(-1....+3kgs)manovakuummetr
Diametri: 100 mm
Narx: 550000 so'mdan
Model: MVP3-Um-Ks(-1...+24 kgs/sm2) manovakkuummetr
Diametri:
Narx: 550000 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks (0-1 kgs/sm2)Korroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 550000 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks(0-1.6 kgf/sm2)korroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 550000 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks(0-2.5 kgf/sm2)korroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 550000 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks(kgf/sm2) кorroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 550000 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks(0-6kgf/sm2) korroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 550000 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks кorroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 550000 so'mdan