Korroziyaga chidamli bosim ko'rsatkichlari

Korroziyaga chidamli bosim ko'rsatkichlari

Model: VP3-Um-Ks vakuummetr
Diametri:
Narx: 522050 so'mdan
Model: MVP3-Um-Ks manovakuummetr
Diametri: 100 mm
Narx: 522050 so'mdan
Model: MVP3-Um-Ks manovakkuummetr
Diametri:
Narx: 522050 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks Korroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 510100 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks Korroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 510100 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks korroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 510100 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks кorroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 510100 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks korroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 510100 so'mdan
Model: MP3-Um-Ks кorroziyaga chidamli manometr
Diametri:
Narx: 510100 so'mdan