Elektr bilan aloqa qiluvchi bosim ko'rsatkichlari

Elektr bilan aloqa qiluvchi bosim ko'rsatkichlari

Model: DV2010 M
Diametri: 100 mm
Narx: 320000 so'mdan
Model: DA2010 M (-1....+3 kgf/sm2) elektrokontakli manometr
Diametri: 100 mm
Narx: 320000 so'mdan
Model: DA2010 M (-1...+24kgf/sm2) elektrokontakli manometr
Diametri:
Narx: 320000 so'mdan
Model: DM2010 M(0-1 kgf/sm2) elektrokontakli manometr
Diametri:
Narx: 320000 so'mdan
Model: DM2010 M (0-1.6 kgf/sm2) elektrokontakli manometr
Diametri:
Narx: 320000 so'mdan
Model: DM2010 M (0-2.5 kgf/sm2) elekrtokontakli manometr
Diametri:
Narx: 320000 so'mdan
Model: DM2010 M (0-4 kgf/sm2) elektrokontakli manometr
Diametri:
Narx: 320000 so'mdan
Model: DM2010 M (0-6 kgf/sm2) elektrokontakli manometr
Diametri:
Narx: 320000 so'mdan
Model: DM2010 M (0-10kgf/sm2) elektrokontakli manometr
Diametri:
Narx: 320000 so'mdan