Namunali va to'g'ri bosim ko'rsatkichlari

Namunali va to'g'ri bosim ko'rsatkichlari

Model: Manometr VTI RSH KS 0.6
Diametri: 100
Narx: 928000 so'mdan
Model: Manometr MVTI RSH ks 0.6
Diametri: 160
Narx: 928000 so'mdan
Model: Манометр МВТИ РШ кс 0.6
Diametri: 160
Narx: 928000 so'mdan
Model: Manometr MTI RSH KS 0.6
Diametri: 160
Narx: 928000 so'mdan
Model: Manometr MTI RSH KS 0.6
Diametri: 160
Narx: 928000 so'mdan
Model: Manometr MTI RSH KS 0.6
Diametri: 160
Narx: 866000 so'mdan
Model: Manometr MTI RSH KS 0.6
Diametri: 160
Narx: 866000 so'mdan
Model: Manometr MTI RSH KS 0.6
Diametri: 160
Narx: 866000 so'mdan
Model: Manometr MTI RSH KS 0.6
Diametri: 160
Narx: 866000 so'mdan